The North Country Club

Hokkaido & Tohoku Region

 • HOKKAIDO

 • MIYAGI

 • NIIGATA

Mayflower Golf Club

Tokyo, Nasu, Nikko Area

 • CHIBA

 • TOCHIGI

 • SAITAMA

 • IBARAKI

 • KANAGAWA

 • GUNMA

Fuji Heigen Golf Club 11

Mt.Fuji, Hakone, Kawana, Shizuoka Area

 • KANAGAWA

 • SHIZUOKA

Tateshina Golf Club 2

Karuizawa Area

 • NAGANO

Token Tado Country Club, Nagoya

Nagoya Area

 • MIE

 • WAKAYAMA

Kyoto Golf Club, Kamigamo Course

Kansai Area

 • OSAKA

 • HYOGO

 • KYOTO

 • SHIGA

Kedouin Golf Club

Kyushu Area

 • FUKUOKA

 • SAGA

 • KAGOSHIMA